Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (prosím vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Adresa:

Školská 40
022 01 Čadca
IČO: 43 881 149
DIČ: SK2022516155

Telefón: 041 430 42 12 alebo 0948 251 510

Email: info@mojnabytok.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

................................................................................................................................................................................................. 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) .............. 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ......................... 

Dátum ..............

 Odstúpenie od zmluvy