Súťaž

Súťaž o DETSKÝ STAN TIPOO na Facebooku:

Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte detský stan Tipoo

Podmienky súťaže o detský stan Tipoo. 

Do súťaže o detský stan Tipoo sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov a to od 10.12.2021 do 17.12.2021. Účastníkom súťaže sa stáva ten, kto vypracuje zadanie do komentára na našom Facebooku.

Detský stan Tipoo: 

⚠️ Označte v komentári človeka, s ktorým by ste hru "na schovky" zahrali a vrátili sa tak do detských čias. 

☝️ Označovať môžete aj viackrát, ale vždy musíte označiť inú osobu.  


Zo všetkých komentujúcich vyžrebujeme 1 výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 20.12.2021. Výherca bude následne zverejnený v komentári súťažného príspevku. 

Výhra bude výhercovi doručená do 10 dní a to prostredníctvom našej dopravy.

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. Ochrana osobných údajov.


Súťaž o DETSKÝ STAN TIPOO na Instagrame:

Zapojte sa do našej súťaže a vyhrajte detský stan Tipoo

Podmienky súťaže o detský stan Tipoo. 

Do súťaže o detský stan Tipoo sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov a to od 10.12.2021 do 17.12.2021. 

Účastníkom súťaže sa stáva ten, kto vypracuje zadanie do komentára na našom Instagrame.

Detský stan Tipoo: 

⚠️ Follow @mojnabytok.sk

⚠️ Označte v komentári človeka, s ktorým by ste hru "na schovky" zahrali a vrátili sa tak do detských čias. 

☝️ Označovať môžete aj viackrát, ale vždy musíte označiť inú osobu.  


Zo všetkých komentujúcich vyžrebujeme 1 výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 20.12.2021. Výherca bude následne zverejnený v stories na našom Instagrame

Výhra bude výhercovi doručená do 10 dní a to prostredníctvom našej dopravy.

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. Ochrana osobných údajov.