Kódex kvality

  • Spoločnosť TrueOne, s.r.o., poskytuje služby so snahou zvýšiť profitabilitu klientov.
  • Spoločnosť TrueOne, s.r.o. verí v liberálnu podnikateľskú ekonomiku a je otvorená novým myšlienkam a nápadom, napomáha ich  formovaniu v súlade so záujmami klientov.
  • Spoločnosť TrueOne, s.r.o. sa zaviazala poskytovať klientom dokonalý servis. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery klientov. Táto dôvera môže existovať a prehlbovať sa iba ak sa služby spoločnosti TrueOne, s.r.o., prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti, dôvery a profesionálnych schopností.
  • Starostlivosť o klienta a poskytovanie bezchybného servisu je prvoradým cieľom spoločnosti TrueOne, s.r.o. Tomu podriaďuje spoločnosť TrueOne, s.r.o. všetku činnosť: nezávislosť v rozhodovaní, koordináciu a efektívne sprostredkovanie kvalitných dodávateľov služieb.
  • Kvalita služieb je pre spoločnosť TrueOne, s.r.o. proces neustáleho zdokonaľovania.

Všetka činnosť v spoločnosti TrueOne, s.r.o., je orientovaná tak, aby bola zabezpečená maximálna diskrétnosť, ochrana obchodného tajomstva a všetkých dát.