Súťaž ku dňu detí

Nová súťaž!

 

FB-IG-MDD – kópia – kópia

Podmienky súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek starší ako 18 rokov a to od 20. 5. 2021 (00:00:01) do 31.5. 2021 (do do 23:23:59). Účastníkom súťaže sa stane ten, kto napíše do komentára na našom Facebooku ako by najradšej strávili MDD so svojimi deťmi.

3
1

O čo súťažíme?

Spomedzi všetkých zúčastnených budeme žrebovať jedného výhercu, ktorému pošleme čarovný detský stan Tipoo. Vyhodnotenie súťaže prebehne v utorok 1. 6. 2021. Meno výhercu uverejníme v komentári príspevku na Facebooku a tu - na súťažnej podstránke na www.mojnabytok.sk. Výhru doručíme v priebehu 10 dní.  

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzuje tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona: viac v našich podmienkach ochrany osobných údajov.


2_1