Montessori: alternatíva vo výchove a výučbe

Dnes máme plno možností, ako vychovávať naše deti. Niekto to vezme pekne po klasickej tradičnej ceste a neštíti sa ani trestov, iný je vo výchove liberálnejší a nechá deti robiť, čo chcú. A potom sú tu ešte metódy Marie Montessoriovej, ktoré pravdepodobne spravia z vášho dieťaťa silnú individualitu.

montessori-nabytok

Základ montessoriovskej filozofie

Ani neviete ako, zrazu sa sami ocitnete v úlohe rodičov a budete musieť nájsť správny princíp výchovy. Nie na každé dieťa zaberá krik alebo rôzne druhy trestov, niekedy to chce doslova kúzlo, aby sa malí nezbedníci správali ako anjelici a neskôr z nich vyrástli sebavedomí, slušní a vzdelaní ľudia. Pri tejto ťažkej misii nám môžu pomôcť aj metódy Marie Montessoriovej, pochádzajúce ešte z 19. storočia.

Maria Montessoriová ako prvá žena v Taliansku získala lekársky diplom a za jej úspechy pri výchove a vzdelávaní detí bola dokonca nominovaná na Nobelovu cenu. Pozorovaním detí zistila, ako sa čo najlepšie pričiniť o to, aby sa každé z detí dokázalo vyvinúť po sociálnej, emocionálnej aj intelektuálnej stránke.

Základom bolo vytvoriť deťom prostredie, v ktorom môžu spoznávať svet a nadobúdať vedomosti vlastným tempom. To, že sa sústredia na niečo, čo ich napĺňa, a nie sú v tom vyrušené, pretože nastal čas robiť čosi iné, ich nabije pozitívnou energiou, ktorá sa prejaví aj vo vzťahu s okolím. Pri montessoriovskej výchove je dôležité prispôsobiť prostredie potrebám dieťaťa, aby sa mohlo čo najlepšie rozvinúť. Všetko, čo dieťa obklopí, mu umožní vzdelávať sa.

Metódy M. Montessoriovej vo výchove

Ak zapíšete vaše dieťa do montessoriovskej škôlky alebo školy, pravdepodobne vás zarazí systém vzdelávania. V prvom rade je zaujímavé, ako sa v rámci tried miešajú staršie deti s mladšími. Hlavným cieľom je to, aby sa starší naučili pomáhať a mladší od nich získali vedomosti a zručnosti.

Žiaci nie sú hodnotení známkami, ale slovne. Vyučovanie prebieha tempom, aké im vyhovuje. Informácie nezískavajú na základe učebných osnov, ale podľa toho, ako pripravenosť žiakov zhodnotí vyučujúci. Zapáčilo sa vám to? Čo tak s niektorými zásadami Marie Montessoriovej začať už v domácom prostredí, aby bolo dieťa dobre pripravené na to, čo ho neskôr čaká v škole?

Osvojiť si môžete niekoľko na prvý pohľad jednoduchých pravidiel, aspoň uvidíte, či zásady montessoriovskej filozofie zaberú aj na vaše ratolesti. Stačí menej kritizovať, často vyzdvihovať pozitívne vlastnosti dieťaťa, vychovávať ho v priateľskej atmosfére a byť ochotný si ho vždy vypočuť a odpovedať na jeho otázky. Dieťa sa musí cítiť rešpektované a malo by vyrastať v prostredí, v ktorom sa cíti bezpečne. A najmä nezabúdajte, že dieťa sa vždy správa podľa toho, čo má na očiach.

montessori-detska-izba