Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

    Adresa  predávajúceho:                                                                                Adresa na zaslanie tovaru:

     TrueOne, s.r.o.                                                                                               TrueOne,s.r.o

     Školská 40, 022 01 Čadca                                                                             Podzávoz 298, 02201 Čadca

      IČO: 43 881 149

      DIČ: SK2022516155

 

 Kontaktné údaje:     Mobilné číslo: 0948 608 818

                                     Email: info@mojnabytok.sk

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujeme, že odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

Dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Číslo objednávky:

Adresa spotrebiteľa:

Kúpna cena má byť vrátená na účet vo forme IBAN:

 

 

Dátum:

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov

                                                                                                                 ........................................................                    

 

 

Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU